header

Ponad 120 osób wzięło udział w konferencji w dniu 3 października br., w Gdyni zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe. Tematem konferencji był wypalony nauczyciel i uczeń. Anna Próchnicka i Anna Wypuszcz zaprezentowały cel prowadzonych na ten temat badań, a dr Agnieszka Zielonka (psycholog) przedstawiła wnioski z przeprowadzonej ankiety wśród uczniów i nauczycieli. Natomiast Monika Ochendal (polonista) przedstawiła pomysły w jaki sposób poruszyć „wypaloną młodzież”, a Joanna Ślusarska (psycholog) podzieliła się swoim doświadczeniem pracy pedagogicznej i psychologicznej. Dziękujemy serdecznie dyrektorowi Centrum Arrupe - o. Wojciechowi Żmudzińskiemu SJ za prowadzenie konferencji oraz za udzielone nam wsparcie finansowe, bez którego nie bylibyśmy w stanie zorganziować tej konferencji, jeszcze raz bardzo dziękujemy. 

 

Ania and Ania

2015 10 03 konf grupa1

Uczestnicy konferencji

konf grupa balony

Ćwiczenie z balonami zaproponowane przez Panią Monikę Ochendal na koniec jej wykładu wywołało dużo radości.

konf prelegenci

Prelegentki wraz z dyrektorem Centrum Arrupe - o. Wojciechem Żmudzińskim SJ