header

W dniu 5 kwietnia 2017 r., odbyło się kolejne spotkanie dla rodziców i wychowawców pt. Młodzież - rodzicom: o szkole, rodzinie i reakcjach”  w ramach cyklu spotkań „Wykłady o wychowaniu”.

Podczas spotkania głos zabrała młodzież z gdyńskiego liceum, która w imieniu swoich rówieśników opowiedziała o potrzebach młodych ludzi w relacjach z rodzicami, oraz przedstawiła swój punkt widzenia na dobre relacje z rodzicami. Natomiast pani psycholog Aleksandra Witort przedstawiła i omówiła wyniki badań przeprowadzonych wśród gdyńskiej młodzieży nt. relacji młodzieży z rodzicami. W spotkaniu uczestniczyło 39 osób.