header

Niniejszym podaję do publicznej wiadomości, że STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CENTRUM ARRUPE /w likwidacji/ z siedzibą w Gdyni, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491687, REGON: 222020048, NIP: 586 22 92 718 (dalej zamiennie "Stowarzyszenie"), na podstawie uchwały nr 4/2018 Walnego Zebrania Członków podjętej w dniu 13.11.2018 r. - jest w stanie likwidacji. Proces likwidacji potwierdzony został postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.02.2019 r., otrzymanym przez Likwidatora w dniu 04.03.2019 r.

Likwidatorem Stowarzyszenia został ustanowiony ostatni Zarząd Stowarzyszenia.

Likwidator podjął decyzję o ustanowieniu następującego adresu do doręczeń:

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia.

Wszelka korespondencja do Stowarzyszenia powinna być kierowana na adres jw.

Likwidator wskazuje, iż wedle jego wiedzy Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań finansowych / innych niż określonych treścią uchwały o przeznaczeniu majątku pozostałego po likwidacji Stowarzyszenia/.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 05.04.2019 r. na wyżej podany adres.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe

Telefon: 797 861 058, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.