header

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe oraz  Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe zapraszają na pierwszą w tym roku konferencję dla nauczycieli, wychowawców, rodziców i wszystkich zainteresowanych obrazem kobiety w Biblii i w Koranie oraz jej rolą w Kościele.

Konferencja jest nieodpłatna ale obowiązuje zgłoszenie się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.arrupe.org/i/formularz

Uwaga: formularz jest przystosowany do kursów doskonalących dla nauczycieli i nie ma w tym wypadku konieczności podawania wszystkich danych. W wielu okienkach wystarczy wstawić iksy.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-10:40 Wprowadzenie w temat (Wojciech Żmudziński SJ)
10:40-11:20 Kobieta w Biblii (Irena Neumueler)
11:20-12:00 Kobieta w Koranie (Barbara Pasamonik)
12:00-12:30 Przerwa na kawę i herbatę oraz możliwość zakupu publikacji
12:30-13:20 Kobieta w Kościele (Dorota Dźwig)
13:20-14:00 Dyskusja panelowa i podsumowanie konferencji

PRELEGENCI

Irena Neumueler – teolog, pedagog, coach, doradca życia chrześcijańskiego. Absolwentka Wydziału Teologicznego na UKSW w Warszawie. Współzałożycielka Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, w której przez 10 lat pełniła funkcję koordynatorki kursów ewangelizacyjnych, zorganizowanych ewangelizacji ulicznych i formacji ewangelizatorów. Przez 3 lata prowadziła Ośrodek w Gdańsku (w Orlinkach). W czerwcu 2005 r. powołała do życia Status Feminae. Jest autorką programu formacyjnego dla kobiet i prowadzącą spotkania. Prowadzi konferencje, warsztaty, rekolekcje i wykłady z zakresu teologii, m.in. na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2010 r. otrzymała nagrodę Pro Ecclesia et Populo dla osób zasłużonych w Archidiecezji Gdańskiej. Prowadzi własną firmę – in spe INSPIRACJA I ROZWÓJ. Jest prezesem Fundacji Status Feminae.

Barbara Pasamonik – doktor habilitowany nauk humanistycznych, absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Obecnie pracuje jako socjolog kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zderzenia wartości kulturowych, dialog międzykulturowy, dylematy tolerancji w społeczeństwach wielokulturowych i perspektywę gender w badaniach migracyjnych. Jest autorką artykułów na temat dylematów wielokulturowości, paradoksów tolerancji i integracji europejskich muzułmanów opublikowanych m.in. w "The Social Studies", "Edukacji", "Edukacji i Dialogu", "The International Affairs Review" oraz w "Kulturze i Społeczeństwie".

Dorota Dźwig – doktor teologii, jest znakomitym mówcą, wykłada Teologię Dogmatyczną w Ośrodku Naukowo-Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gdyni. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku z zakresu filozofii, teologii i literatury oraz prelekcje w Centrum Myśli Jana Pawła II. Na co dzień uczy religii w III LO w Gdyni. Jest autorką książki "Żadna kobieta nie jest tylko kobietą" oraz artykułów o Edycie Stein. Prywatnie jest żoną i mamą Antosia i Bernadety. W Status Feminae jest członkiem Rady Fundacji