header

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe

Elżbieta Kowalik - Prezes Zarządu

Magdalena Bogalecka - Sekretarz Zarządu

Beata Szumała - Skarbnik Zarządu

Magdalena Gruszka - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Przyjaciół Centrum Arrupe

Joanna Ślusarska - Przewodnicząca Komisji

Marta Piernikowska-Hewelt - Członek Komisji

Zbigniew Kruszewski - Członek Komisji